Valberedning

Valberedningen i Tibro Ryttarförening avger förslag på personer för valen till klubbens årliga årsmöten.

Vill du ha information om hur vår valberedning arbetar eller har du några frågor?
Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 

Lars Emilsson

Ordförande, XXX

Anna Rosenberg

XXX-XXX XX XX

Anne Ljung

070-149 43 07