Bli medlem

Välkommen att bli en i klubben!

Tibro Ryttarförenings målbild är att hålla så låga avgifter vi kan, för att så många som möjligt skall kunna rida och umgås med hästar i Tibro. Rider du på ridskolan eller om du har löst anläggningskort för din egen häst för våra ridbanor, skall du vara medlem i Tibro Ryttarförening.


I medlemsavgiften ingår

  • Personligt försäkringsskydd vid våra arrangerade aktiviteter (ridskolan och övrigt).
  • Mötesplatsen Kateryds ridanläggning med ridhus, toaletter, banor och klubbutrymmen.
  • Arrangemang till självkostnadspris.
  • Svenska Ridsportförbundets försäkring när du deltar i klubbens aktiviteter samt du får förbundets tidning Häst&Ryttare hem i postlådan.

Priser för medlemskap i Tibro Ryttarförening 2024

Betalning: PG 660211-4. Ange namn samt e-post. Maila personnr, adress och telefon till ridskola@tibrorf.se. Dina personuppgifter hanteras enligt lagen för GDPR.

Junior
Upp till 18 år

300 kr

Senior
Över 18 år

400 kr

Stödmedlem
Du stöttar ridklubben ekonomiskt (vilket vi är tacksamma för!).
Stödmedlemsskap innebär praktiskt att du stöttar klubben ekonomiskt och är välkommen på alla aktiviteter och arrangemang hos TRF. Men du är ej anmäld till, eller försäkrad genom, Svenska Ridsportförbundet. Du kan heller ej formellt rösta på föreningens medlems- eller årsmöten eller lösa anläggningskort, då krävs fullvärdigt medlemsskap.

200 kr

Redan medlem?

Betala in avgiften till PG 660211-4 och skicka ett mail med kompletta person- och adressuppgifter till ridskola@tibrorf.se.

Ny medlem?

Skicka in en ansökan om medlemskap genom formuläret nedan så kommer du inom kort få en faktura via mail från oss.