Ungdomssektion

Ungdomssektionen i Tibro Ryttarförening ska - enligt våra stadgar baserade på Svenska Ridsportförbundets normalstadgar - vara ett organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. 

Instagram: trf_ungdomssektion

Mail: tibroryttarforeningUS@gmail.com

Matilda Lidén

Ordförande

Vera Johansson

Kassör

Anna-Stina Johansson

Sekreterare

Johanna Berg

Ledamot och US-representant i styrelsen

Nellie Koivula

Ledamot

XXX

Ledamot

XXX

Ledamot

Filippa Jacobson

Suppleant