Hästsam

Hästsam - Samspel - Möte - Aktivitet

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings eller pedagogiskt ansvar samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser.

Till Hästsam är alla välkomna med eller utan hästvana. Vi tar emot barn, unga och vuxna som av olika anledningar upplever utanförskap och kan få hjälp genom samvaro med hästar och utbildad personal. Vi tar även emot grupper för handledning och teambuilding. Upplägget är individuellt utifrån efter era önskemål och behov. Uppdragsgivare kan vara Socialtjänst, Skola, HVB, Företag och du är också välkommen som privatperson. 

Relationer, trygghet och drömmar

Hästsam handlar om relationer, tillsammans är vi i samspel med hästarna, från marken eller på hästryggen. I fokus ligger relationen mellan häst och människa, vi kan förstå oss själva och andra genom att samspela med hästar.

Observation - relation - samspel är olika steg i hur vi umgås med hästarna. Dessa steg anpassas och utformas efter deltagarens behov och önskningar.

 • Observation
  Genom att observera hästar enskilt eller i flock kan vi förstå skeenden och relationer utan att aktivt delta eller vara nära hästarna.
 • Relation
  Genom att skapa relation med hästarna genom att vara nära, borsta, klappa m.m. kan vi lära oss mer om att förstå kommunikation icke-verbal och fysisk samt vilken respons den kan få och ge.
 • Samspel
  Genom aktivitet med hästen kan vi förstå och fördjupa vår kunskap och turtagning, känslor och vår egen påverkan på andra.

Fokus ligger på att se kompetens och möjligheter, skapa en trygg och tillåtande miljö som främjar växt och utveckling. Våga utveckla sina förmågor och uttrycka sina drömmar. Detta bidrar till att skapa en positiv självbild och se egna styrkor. 

Exempel på ämnen vi arbetar med

 • Kommunikation, samspel och turtagning
 • Förstå och läsa av hästens känslor och signaler
 • Skapa trygga och tillitsfulla relationer
 • Självkänsla och självförtroende
 • Avslappning
 • Kroppsmedvetenhet
 • Balans
 • Förstå sig egen inverkan i relation till hästen
 • Brya isolering
 • HA ROLIGT!!

Vem är jag som håller i detta?

Jag heter Ulla-Karin Rosell.

Jag är hästmänniska och hästägare med tre egna hästar på ridskolan. Alla medverkar mer eller mindre tillsammans med flera av ridskolans hästar i Hästsam. 

Jag har 30 års erfarenhet av socialt arbete på behandlingshem för barn och ungdomar varav 20 år med hästar som en del av behandlingen.

Sedan 2004 är jag verksamhetschef och delägare till Kulabodan Behandlingshem. Jag är även handledare, sedan 18 år tillbaka, för olika personalgrupper i människovårdande yrken och jag är utbildare i olika sammanhang, b.la av blivande behandlingspedagoger på YH.

Jag är även med och nätverkar i ett antal forum med anknytning till Hästunderstödda insatser både i Sverige och internationellt.


Är du intresserad?
Välkommen att kontakta mig, alla frågor är välkomna.
ulla-karin@kulabodan.se eller 070-636 58 47

www.kulabodan.se