Hoppa till sidans innehåll

2017 Årsmöte


 

Tibrobygdens

ridklubb 2017

Verksamhetsberättelse

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft 13 protokollförda möten.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Towe Ljunggren

Kassör: Maj-Britt Wigert

Sekreterare: Mikaela Karlsson

Ledamot

Annette Persson

Mathilda Ljunggren

Frida Lagerin

Rose-Marie Edman

Ida Ljungqvist (US)

Suppleant

Ewa Karlsson

Gunilla Johansson

Under verksamhetsåret 2017 har arbetet med föreningens ekonomi fortlöpt. Antalet inackorderade

hästar har ökat under året. En mycket lyckad spökrunda där rekordet i antal deltagare ( över 400 )

genomfördes under halloweenhelgen.

Skötarsystemet har dragits igång igen med ett stort intresse då alla ridskolehästar/ponnys fick en

skötar första skötarträffen.

Skötarna red ett luciatåg på sin sköthäst som var en uppskattad aktivitet.

Ett dagridläger har anordnas och ett stort intresse visades för det, och alla platser bokades första

dagen.

En övernattning med pizza och pyntning av stallet.

Även ett poängsystem har startas upp, där medlemmarna kan samla poäng genom att hjälpa till med

olika saker som de sedan får poäng som man kan betala med i olika aktiviteter som ridskolehopp,

övernattning, uteritt mm.

Föreningen sålde Newbody under vårterminen med lyckat resultat.

Anläggning

Föreningen har anordnat 2 arbetsdagar. Vid dessa har staketet bitvis fått en ny sträckning och stora

delar av norrsidan har fått ny tråd samt städning.

Stallet har spolats och målat om som förberedelse för kommande ombyggnation.

Nya element har köpts in och satts in i cafeterian och klubblokalen.

Ridskola

Under 2017 har vi genomfört 40 ridskoleveckor, fördelat på vår- och hösttermin. Antalet ridande

elever har under året varierat mellan 100-110st/ vecka.

Vi ser en ökning av knatte, ridlekis och vuxna elever.

Ridskolehopp har varit en återkommande aktivitet under hela året där alla ridskolelever har haft

möjligheten att träningstävla. Ridskolehoppen har också skapat en stor gemenskap mellan barn,

ungdomar och vuxna.

Utöver detta har ridskolan arrangerat 2 st prova-på-ridning, en på våren och en i Augusti.

Prova- på i Augusti drog mycket folk och var en uppskattat aktivitet med godisregn, ponny ridning

och andra aktiviteter.

Tack till alla som jobbat med Ridskolan och dess kringaktiviteter!!

Personal som har arbetat under året:

Jill Rylander – ridskolechef/instruktör, 75 - 100 %

Jill Rylander sa upp sin tjänst 20 December.

Instruktörer/ledare under året:

Jill Rylander – ledare

Maja Elfstrand – ungdomsledare

Lina Bjurström - ungdomsledare

Ida Ljungqvist – ungdomsledare

Gunilla Blom – ungdomsledare

Mathilda Ljunggren – ungdomsledare

Maria Pålsson - Ledare

Ridläger

Tibrobygdens ridklubb anordnar varje år Kateryds ridläger. Under sommaren 2017 anordnades och

fullföljdes tre ridläger. Dessa bestod utav två sexdagars och ett fyradagars.

Här såg vi en liten ökning på deltagare från förgående år.

I huvudsak har ridlägren bestått av två ridpass per dag, varvat med teori och andra

aktiviteter, såsom sol, bad och lek.

Möjligheten till att ta med egen ponny/häst erbjöds som tidigare år.

Ridlägerdeltagandet är rikstäckande. Många barn/ungdomar återkommer varje år.

Lägren gick bra, och ett stort tack till alla som har arbetat med och under våra ridläger.

Tävlingskommittén

Under 2017 har Tävlingskommittén bestått av Rose-Marie Edman, Maja Elfstrand och Lina

Bjurström.

Tibrobygdens ridklubb har under året haft 12 licensierade tävlingsryttare som tillsammans har gjort

89 bokförda starter i TDB.

Vi har deltagit med lag i Gotacupen ponny (banhoppning på LD nivå).

Vi har även haft ryttare som deltagit i dressyr och terränghoppning (Sugar Cup).

Vi har haft Pay and jump 1 april med 104 starter och 28 augusti med 52 starter.

Vi har haft 2 ridskolehopp, 28 oktober och 16 december, med ca 30 starter på vardera.

16 december hade vi klubbmästerskap i hoppning. Höjden var LE med bed A idealtid. 9 medlemmar

kom till start och gjorde fina rundor.

Tibrobygdens ridklubb var medarrangörer tillsammans med Mölltorps ridsällskap den 6 maj då det

var lokal hopptävling för häst. Med detta arrangemang får vi även licensiera ryttare under 2018.

Våra tävlingsryttare har förutom dessa tävlingar deltagit i åtskilliga pay and jump/ride under 2017.

Rose-Marie Edman

Ungdomssektionen

I ungdomssektionen år 2017 har styrelsen bestått av 9 medlemmar.

Lina Bjurström – Ordförande, Ida Ljungqvist – Sekreterare, Maja Elfstrand – Kassör, Thea

Anderberg – Ledamot, Ellen Edman – Ledamot, Engla Lindberg – Ledamot, Sandra Eskilsson –

Ledamot, Marilene Johansson – Ledamot, Mathilda Rosell – Ledamot, Alva Larsson – Suppleant.

Under året har Maja Elfstrand varit revisor.

Under året har Ida Ljungqvist varit representant i stora styrelsen.

Vi har under året haft runt 10 styrelsemöten där vi planerat de olika aktiviteter vi anordnat.

Under året 2017 har vi i US arrangerat olika aktiviteter för barn och ungdomar mellan 0-26 år.

Under påsk anordnade vi vår årliga påskäggsjakt och denna gick som vanligt väldigt bra. Vi hade

två grupper där första gruppen var för de lite yngre barnen, då fick de rida i hagen och leta påskägg.

Den andra gruppen var för de lite äldre barnen och de fick rida ut i skogen och leta ägg där.

Varje år har ridskolan ridläger och vi i ungdomssektionens styrelse anordnar en spökvandring för

barnen sista natten, detta är väldigt populärt och är något vi gör ideellt då US inte får in något på

detta.

Vi har anordnat en föreläsning detta år, det är något som US inte gjort på många år. Vi tog hit två

tjejer från Vara vid namn Anna och Emma Elfstrand, dessa tjejer är väldigt stora förebilder för

många barn och ungdomar. De har växt sig stora med sin hästblogg samt sin youtube-kanal. Denna

föreläsning handlade om hur man beter sig mot sina vänner i stallet samt om att ha självförtroende

inom ridsporten. De delade också med sig av sina egna erfarenheter och vad de själva blivit utsatta

för båda i skolan och i stallet. Det var en mycket lärorik föreläsning, det var väldigt nyttigt för

barnen att höra det dem delade med sig av.

Vi hade ett möte där vi bjöd in de som anmält sig som intresserade av att gå med i US-styrelsen. Det

kom runt 6 personer men dessa verkade efter mötet intresserade av att gå med vilket vi ser som

något väldigt positivt då några av de äldre i styrelsen snart kommer att gå ut.

Detta år har vi haft hyfsat få aktiviteter p.g.a. minskat intresse av engagemang från styrelsen, men vi

bestämde att de aktiviteter vi gör ska bli riktigt bra, vilket dem blev. Detta år hoppas vi på fler

taggade medlemmar i styrelsen och att vi kommer få till fler aktiviteter.

/ Ida Ljungqvist

Kiosken

Kiosken har varit öppen under samtliga aktiviteter i föreningens regi.

Grillen har varit tänd under aktiviteter då vädret har tillåtit.

Ett varmt tack till alla som bakat och ansvarat för Kiosken!

Stallshoppen

Under höstterminen har stallshoppen haft öppet ca 1 dag/i veckan och annars efter

överenskommelse.

Intresset för shoppen har ökat med mer efterfrågan och flera som lämnat in/köper saker.

Hemsidan

Rose-Marie Edman har tagit över ansvaret för vår hemsida och hållit den uppdaterad så alla

medlemmar vet vad som är på gång.

Och till sist

Under året har vi jobbat mera på att synas utåt. Vi har deltagit på kommunens föreningsmässa,

deltagit på ljusvandringen, mer kontakt med SLA samt skickat in artiklar själva, deltagit på

tomteparaden samt mer aktiva på våra sociala medier mm.

Vi ser en ökning bland ridande elever, deltagare på våra ridläger, deltagande på aktiviteter som

anordnas samt inackorderingar, vilket även syns i ekonomin.

Under flera år har föreningen kämpat med att få en bra stämning i föreningen där alla är lika värda

och alla delar i föreningen skall ses som en helhet. Ingen utav delarna fungerar utan den andra.

Idag tycker vi att vi har lyckats. Privatryttare förstår att ridskolan behöver de tider de har för att

kunna fungera. Tävlingskommittén är beroende av ridskolan för nyrekrytering samt som hjälp på

tävlingar. Alla är välkomna och kan bidra med något, gammal som ung, tävlingsryttare eller

hobbyryttare.

Detta är dock ett ständigt pågående arbete och får inte glömmas bort på agendan. Så låt oss alla som

gillar hästar också visa respekt för varandra

Verksamhetsplan för Tibrobygdens ridklubb 2018

Styrelsen

Ha en övergripande bild av ekonomin samt stärka och förbättra den.

Fördela ansvarsområden och öka engagemanget.

Skapa positiv publicitet i media och på arrangemang, visa oss.

Visa klubbens aktiviteter på hemsidan och i sociala medier, Facebook och Instagram.

Anläggning

Göra färdigt ombyggnationen av stallet.

Kolla över underlaget i ridhuset och ev fylla på.

Fräscha upp caféterian och byta ut trasiga och dåliga möbler.

Fixa till duschrummet, fräscha till.

Måla om och byta ut vissa möbler på kontoret och i personalutrymmet.

Kolla över stugorna och laga det som behövs.

Kolla över belysning i ridhus och paddock och ev byta ut på sikt.

Ridskola

Öka antalet ridande elever.

Ge möjlighet för elever utan egen häst att tävla.

Byta ut några och inskaffa nya ridskolehästar.

Ridläger

Planera och genomföra fyra ridläger.

Öka aktiviteterna något på ridlägren, tex åka och bada, spela minigolf, tårtbakartävling, långritt med lunch, kvällsritt.

Tävlingskommitté

Arrangera en lokal tävling för häst

Arrangera två Pay and Jump.

Arrangera Klubbmästerskap i hoppning (ev dressyr och terräng).

Arrangera minst tre ridskolehopp.

Ungdomssektionen

Informera om US och få fler barn och ungdomar att engagera sig i verksamheten och komma med förslag på aktiviteter US kan arrangera.

Arrangera vissa aktiviteter i klubben.

Arbeta för ett gott klimat mellan barn och ungdomar som vistas på anläggningen samt ett gott förhållningssätt till hästarna.

Samarbeta med föreningens styrelse och ha en representant med på styrelsemötena.

Ha roligt tillsammans!

Caféterian

Hålla lokalen och köket i gott skick.

Ha caféterian öppen vid alla arrangemang som klubben anordnar.

Ha en god standard på fikat.

Stallshop

Driva shoppen vidare och ha öppet åtminstone någon tid i veckan.

Ha öppet vid alla arrangemang som klubben anordnar tex tävlingar, prova- på dagar och ridläger.

Uppdaterad: 05 FEB 2018 19:57 Skribent: Rose- Marie Edman
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Tibrobygdens RK - Ridsport
Kateryd 17
54392 Tibro

Kontakt:
Tel: 050422003
E-post: tibrobygdensrk@gmail...