Hoppa till sidans innehåll

2016 Årsmöte


Välkommen på Tibrobygdens Ridklubbs ÅRSMÖTE 19 Februari

När? Söndagen den 19 februari kl 13.00

Var? Cafeterian, Kateryd.

 

Valberedningens förslag:

Towe Ljunggren- ordförande

Mathilda Ljunggren

Rose-Marie Edman

Frida Lagerin

Inför årsmötet går det bra att lämna in motioner och/eller andra namnförslag till nya styrelsemedlemmar. Dessa förslag lämnas till valberedningen, Frida Hedman på telenr: 072- 50 56 33. Detta ska göras senast två veckor innan mötet, dvs senast 170205.

 

 

Tibrobygdens ridklubb
                2016
Verksamhetsberättelse

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft 12 protokollförda möten.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande Peter Eskilsson
Kassör Maj-Britt Wigert
Sekreterare Mikaela Karlsson
Ledamot
Annette Persson
Mikaela Karlsson
Ulrika Gereonsson
Ewa Eskilsson
Towe Ljunggren
Sandra Eskilsson (US) Suppleant Rose-Marie Edman
Under verksamhetsåret 2016 har arbetet med föreningens ekonomi fortlöpt. Antalet inackorderade hästar minskade under året. En mycket lyckad spökrunda där vi nästan tangerade rekordet i antal deltagare genomfördes under halloween helgen.

Anläggning

Föreningen har anordnat 2 arbetsdagar. Vid dessa har staketet bitvis fått en ny sträckning och stora delar av norrsidan har fått ny tråd samt städning. Arbetet på brandtrappan till kafeterian har avslutats.

Ridskola

Under 2015 har vi genomfört 40 ridskoleveckor, fördelat på vår- och hösttermin. Antalet ridande
elever har under året varierat mellan 90-100st/ vecka.
Ridskolan har under året köpt in hästen Sasha. Hästantalet har minskat kraftigt 5 st hästar har vi avlivat pga ålder och sjukdom (Lilleman, Cheeky, Madicken, Nisse och Hampus).

Ridskolechef Jill Rylander har varit sjukskriven under hösten och Sandra Eskilsson har ställföreträtt henne. Veronika Brinkenberg har avslutat sin anställning.
Ridskolehopp har varit en återkommande aktivitet under hela året där alla ridskolelever har haft möjligheten att träningstävla. Ridskolehoppen också skapat en stor gemenskap mellan barn, ungdomar och vuxna.
Utöver detta har ridskolan arrangerat prova-på-ridning och uteritter.
Tack till alla som jobbat med Ridskolan och dess kringaktiviteter!!

Personal som har arbetat under året:
Jill Rylander – ridskolechef/instruktör, 100 %
Sandra Eskilsson ställföreträdande Veronica Sandberg - timanställd
Praktikanter från grundskola och gymnasieskola är ett återkommande inslag.

Instruktörer/ledare under året
Jill Rylander – ledare
Sandra Eskilsson – Ställföreträdande ledare
Veronica Sandberg – ungdomsledare
Maja Elfstrand – ungdomsledare
Lina Bjurström - ungdomsledare

Ridläger

Tibrobygdens ridklubb anordnar varje år Kateryds ridläger. Under sommaren 2016 anordnades och fullföljdes fyra ridläger. Dessa bestod utav två sexdagars, ett fyradagars och ett tvådagars ridläger.
Här såg vi en liten ökning på deltagare från förgående år.
I huvudsak har ridlägren bestått av två ridpass per dag, varvat med teori och andra
aktiviteter, såsom sol, bad och lek.
Möjligheten till att ta med egen ponny/häst erbjöds som tidigare år.
Ridlägerdeltagandet är rikstäckande. Många barn/ungdomar återkommer varje år.
Lägren gick bra, och ett stort tack till alla som har arbetat med och under våra ridläger.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén består av Anette Persson, övriga ledamöter har varierat under året. Tävlingskommitté har gjort ett jättebra arbete och har under året 2016 genomfört bl.a. pay and jump, pay and ride. Tävlingen och träningstävlingarna har varit väl arrangerade och föreningen fick bra omdömen.
Tibrobygdens RK´s tävlingsryttare har representerat klubben under våren i Gotha - cup hoppning ponny och under hösten i ponnyallsvenska tävlingar div 3 i dressyr.

Ungdomssektionen

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Moa Neseman
Sekreterare: Ida Ljungqvist
Kassör: Maja Elfstrand
Ledamot
Lina Bjurström
Julia Tapper
Ellen Edman
Engla Lundmark
Sandra Eskilsson
Pamela Ekval
Tea Andeberg
US representant Julia Tapper i Styrelsen
Ungdomssektionens styrelse har under året haft 7 möten.
Under året har det anordnats barnkalas, påskäggsjakt och övernattning på Kateryd., som har varit till stor uppskattning för barn och ungdomar i föreningen. Ungdomssektionen har också varit med och arrangerat halloweenfesten.

Kiosken

Kiosken har varit öppen under samtliga aktiviteter i föreningens regi. En god ekonomi har
erhållits, då allt bröd bakats av ideella krafter och skänkts. Detta har varit mycket uppskattat.
Grillen har varit tänd under aktiviteter då vädret har tillåtit.
Ett varmt tack till alla som bakat och ansvarat för Kiosken!

Stallshoppen

Stallshoppen har haft öppet på begäran.

Hemsidan

Vår webbansvarig Mathilda Hedman har hållit vår hemsida uppdaterad samt uppdaterat på facebook så alla medlemmar vet vad som är på gång.

Och till sist

Under flera år har föreningen kämpat med att få en bra stämning i föreningen där alla är lika värda och alla delar i föreningen skall ses som en helhet. Ingen utav delarna fungerar utan den andra.

Idag tycker vi att vi har lyckats. Privatryttare förstår att ridskolan behöver de tider de har för att kunna fungera. Tävlingskommittén är beroende av ridskolan för nyrekrytering samt som hjälp på tävlingar. Alla är välkomna och kan bidra med något, gammal som ung, tävlingsryttare eller hobbyryttare.

Detta är dock ett ständigt pågående arbete och får inte glömmas bort på agendan. Så låt oss alla som gillar hästar också visa respekt för varandra.

 


Tibrobygdens ridklubb
            2017
Verksamhetsplan


Styrelsen

Ha övergripande bild av ekonomin.
Stärka, förbättra föreningens ekonomi.
Att öka det ideella engagemanget.
Skapa positiv publicitet i media samt dokumentera föreningens aktiviteter på hemsidan.
Att verka för att få igång dagverksamhet.
Att verka för fler verksamhetsgrenar.

Anläggning

Anordna arbetsdagar.
Om ekonomi finns måla sarg i ridhus samt måla magasinet.
Utveckla lösdriften.
Ridskola
Öka antalet ridande elever.
Att ge möjlighet för elever utan egen häst att tävla. Anordna träningstävlingar.

Ridläger

Anordna och genomföra minst fyra stycken ridläger samt några helgläger.
Tävlingskommitté
Arrangera en deltävling i Gotha cup för ponny under 2018.
Arrangera pay and jump och pay and ride.
Bibehålla tävlingsarrangemanget på nuvarande nivå.

Ungdomssektionen

Ordna aktiviteter för medlemmar och kommuninnevånare.
Arrangera barnkalas.
Arbeta för ett bra hästkunnande.
Samarbeta med föreningens styrelse, tävlingskommittén, personal och andra grupper inom föreningen och distriktet.
Representera klubben på möten där US har rätt till ombud.
HA ROLIGT!

Kiosken
Öppet vid alla arrangemang inom föreningen.
Bibehålla den goda standarden.
Ordna med utomhusservering.

Uppdaterad: 20 FEB 2017 06:59 Skribent: Mathilda Ljunggren
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Tibrobygdens RK - Ridsport
Kateryd 17
54392 Tibro

Kontakt:
Tel: 050422003
E-post: tibrobygdensrk@gmail...