Hoppa till sidans innehåll

Valberedningen


Vid årsmötet valdes Tibrobygdens ridklubbs styrelse till valberedare för att arbeta inför verksamhetsåret 2020.

Valberedningens arbete regleras i TBR:s stadgar. Dess uppgift är, att till årsmötet, föreslå personer till styrelsen, revisorer och valberedning. (Valberedningen avger inget eget yttrande gällande föreslagna personer att ingå i valberedningen). 

Samtliga medlemmar har rätt att inkomma med nomineringsförslag till valberedningen. Ytterligare kandidatnomineringar kan även äga rum på själva årsmötet. Alla föreslagna kandidater ska dock ha accepterat nomineringen samt ockå uppfylla kravet på valbarhet.

I nomineringsförslag bör följande uppgifter framgå:
-  vem som nomineras
-  till vilken post
-  varför denna person skulle vara lämplig
-  har den nominerade blivit tillfrågad och accepterat nomineringen
-  kontaktuppgifter både till den som gör nomineringen och till den som är nominerad

Nomineringsförslag ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Senast en vecka innan årsmötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.

Uppdaterad: 23 FEB 2018 10:28

Postadress:
Tibrobygdens RK - Ridsport
Kateryd 17
54392 Tibro

Kontakt:
Tel: 050422003
E-post: tibrobygdensrk@gmail...